TMT MOTORS

XE TẢI BEN ZIBO ZB5035D

Tải trọng: 3.5 tấn
KT lòng thùng: 2310 x 1500 x 640 (mm)

Giá: 311.000.000 VND
Xem chi tiết

XE TẢI BEN KC7050D2

Tải trọng: 5 tấn
KT lòng Thùng: 3340x1920x600 (mm)

Giá: 505.000.000 VND
Xem chi tiết

XE TẢI BEN KC7050D

Tải trọng: 5 tấn
KT lòng Thùng: 3270x1920x640 (mm)

Giá: 457.000.000 VND
Xem chi tiết

XE TẢI BEN KC10570D2

Tải trọng: 7 tấn
KT lòng Thùng: 3760x2090x680 (mm)

Giá: 729.000.000 VND
Xem chi tiết

XE TẢI BEN ZIBO ZB5024D

Tải trọng: 2.4 tấn
KT lòng Thùng: 2310x1490x640 (mm)

Giá: 306.000.000 VND
Xem chi tiết

XE TẢI BEN ZIBO ZB5010D

Tải trọng 990 kg
KT lòng Thùng: 2260x1480x310 (mm)

Giá: 271.000.000 VND
Xem chi tiết

XE TẢI BEN ZIBO ZB5040D

Tải trọng 3.9 tấn
KT lòng Thùng: 2640x1640x660 (mm)

Giá: 319.000.000 VND
Xem chi tiết

XE TẢI BEN ZIBO ZB7050D

Tải trọng: 4.95 tấn
KT lòng thùng: 2260x1480x310 (mm)

Giá: 394.000.000 VND
Xem chi tiết

XE TẢI DFSK K01

Tải trọng: 950 kg
KT thùng MB: 2350x1420x1500 (mm)

Giá: 166.000.000 VND (TMB)
Xem chi tiết

XE TẢI VAN DFSK C35

Tải trọng: 945 kg
Thùng hàng: 2570 x 1510 x 1170 (mm)

Giá: 312.100.000 VND (02 chỗ)
Xem chi tiết

XE TẢI VAN DFSK K05S

Tải trọng xe 2 chỗ: 945 kg
Tải trọng xe 5 chỗ: 700 kg

Giá: 220.900.000 VND (02 chỗ)
Xem chi tiết

XE TẢI DFSK K01S

Tải trọng: 990 kg
KT thùng lửng: 2700x1435x350 (mm)

Giá: 191.000.000 VND (TL)
Xem chi tiết