TMT SINOTRUK

[col span="4" span__sm="12"]

XE ĐẦU KÉO SITRAK T7H 440HP

Tải trọng: 25 tấn
Sitrak T7H 440HP

Liên hệ báo giá: 0974 015 388
Xem chi tiết [/col][col span="4" span__sm="12"]

XE ĐẦU KÉO HOWO SINOTRUK A7

Tải trọng: 25 tấn
Cabin A7-G, giường đôi

Liên hệ báo giá: 0974 015 388
Xem chi tiết [/col][col span="4" span__sm="12"]

XE TRỘN BÊ TÔNG HOWO SINOTRUK

Bom trộn CIMC thể tích 10m3 – 12m3
Hệ thống thuỷ lực EATON

Liên hệ báo giá: 0974 015 388
Xem chi tiết [/col][col span="4" span__sm="12"]

XE BEN HOWO SINOTRUK 9.3 TẤN

Tải trọng: 9,3 tấn
KT lòng thùng: 4990x2300x620 (mm)

Liên hệ báo giá: 0974 015 388
Xem chi tiết [/col][col span="4" span__sm="12"]

XE BEN HOWO SINOTRUK 12.8 TẤN

Tải trọng: 12,8 tấn
KT lòng thùng: 6500x2300x680 (mm)

Liên hệ báo giá: 0974 015 388
Xem chi tiết [/col][col span="4" span__sm="12"]

XE BEN HOWO SINOTRUK 12.9 TẤN

Tải trọng: 12,9 tấn
KT lòng thùng: 6500x2300x720 (mm)

Liên hệ báo giá: 0974 015 388
Xem chi tiết [/col][col span="4" span__sm="12"]

XE BEN HOWO SINOTRUK 16 TẤN

Tải trọng: 16 tấn
KT lòng thùng: 6400x2340x950 (mm)

Liên hệ báo giá: 0974 015 388
Xem chi tiết [/col][col span="4" span__sm="12"]

XE BEN HOWO SINOTRUK 12.5 TẤN

Tải trọng: 12,5 tấn
KT lòng thùng: 4950x2300x920 (mm)

Liên hệ báo giá: 0974 015 388
Xem chi tiết [/col][col span="4" span__sm="12"]

XE BEN HOWO SINOTRUK 9.4 TẤN

Tải trọng: 9,4 tấn
KT lòng thùng: 5000x2300x650 (mm)

Liên hệ báo giá: 0974 015 388
Xem chi tiết [/col][col span="4" span__sm="12"]

XE BEN HOWO SINOTRUK 11.7 TẤN

Tải trọng: 11,7 tấn
KT lòng thùng: 4950x2300x810 (mm)

Liên hệ báo giá: 0974 015 388
Xem chi tiết [/col][col span="4" span__sm="12"]

XE CHASSI HOWO SINOTRUK 30 TẤN

Xe Chassis Howo SinoTruk
Khối lượng toàn bộ: 30 tấn

Liên hệ báo giá: 0974 015 388
Xem chi tiết [/col][col span="4" span__sm="12"]

XE TẢI HOWO SINOTRUK 30 TẤN

Xe tải Howo SinoTruk
Khối lượng toàn bộ: 30 tấn

Liên hệ báo giá: 0974 015 388
Xem chi tiết [/col][col span="4" span__sm="12"]

XE CHASSI HOWO SINOTRUK 34 TẤN

Xe Chassis Howo SinoTruk
Khối lượng toàn bộ: 34 tấn

Liên hệ báo giá: 0974 015 388
Xem chi tiết [/col]